Указ Президента України № 1276/2005

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості постановляю:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо створення системи постійного діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Запровадити практику проведення щорічних Президентських слухань як постійно діючого механізму громадських консультацій, оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приурочивши перші Президентські слухання у 2005 році до річниці початку революційних подій у місті Києві в листопаді 2004 року.

Запропонувати інститутам громадянського суспільства в ході підготовки та проведення щорічних Президентських слухань оприлюднювати Національні доповіді зі стратегічно важливих питань соціально-економічного розвитку держави і громадянського суспільства, налагодження партнерства між державою та суспільством, зміцнення засад демократії в Україні, боротьби з корупцією, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

3. Утворити при Президентові України Стратегічну раду з розвитку державної політики (далі – Стратегічна рада) як консультативно-дорадчий орган для визначення стратегічних напрямів розвитку держави, сприяння підготовці Національних доповідей та організації Президентських слухань.

Для розроблення проекту положення про Стратегічну раду, визначення порядку формування її персонального складу утворити Організаційний комітет.

4. Призначити ВАСЮНИКА Івана Васильовича – Першого заступника Державного секретаря України – головою Організаційного комітету.

Голові Організаційного комітету:

сформувати у п'ятиденний строк персональний склад Організаційного комітету, включивши до нього науковців, представників громадськості, органів виконавчої влади;

внести в двотижневий строк проект положення про Стратегічну раду та пропозиції щодо її персонального складу.

5. Кабінету Міністрів України:

1) вжити необхідних заходів щодо проведення у листопаді 2005 року перших Президентських слухань, внести у двотижневий строк пропозиції щодо забезпечення їх проведення;

2) розробити за участю Стратегічної ради та затвердити до 1 грудня 2005 року умови проведення конкурсу з підготовки Національних доповідей;

3) забезпечити проведення конкурсу з підготовки Національних доповідей до Президентських слухань у 2006 році;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо проведення до 1 листопада 2005 року громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оцінки рівня їх взаємодії з громадянами та їх об'єднаннями, розробивши порядок сприяння її проведенню;

5) підготувати та подати до 1 січня 2006 року за результатами зазначеної громадської експертизи пропозиції щодо:

забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема формування нових вимог до діяльності таких органів, запровадження здійснення громадського контролю за їх діяльністю та участі громадян у прийнятті ними рішень;

підвищення кваліфікації державних службовців, насамперед оволодіння ними навичками якісного та ефективного спілкування, організації та забезпечення консультацій з громадськістю, участі заінтересованих сторін у виробленні та прийнятті рішень;

удосконалення законодавства з питань реєстрації та діяльності об'єднань громадян, зокрема забезпечення безпосередньої їх участі в процесі формування та реалізації державної політики;

організації постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень.

6. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним та районним у містах державним адміністраціям вживати з урахуванням рекомендацій Стратегічної ради заходів щодо:

проведення щорічних Президентських слухань, підтримки громадськості в підготовці, організації обговорення та оприлюдненні Національних доповідей;

організації та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні пропозицій щодо стратегій розвитку інститутів громадянського суспільства, вирішенні конкретних соціальних проблем, а також залучення переможців таких конкурсів до участі у підготовці Національних доповідей та у Президентських слуханнях.

7. Кабінету Міністрів України забезпечувати фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та організацією Президентських слухань.

8. Покласти на Секретаріат Президента України організаційне забезпечення діяльності Стратегічної ради.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року № 244 «Про Всеукраїнську громадську раду»;

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року № 245 «Про Комісію сприяння демократизації та розвитку громадянського суспільства»;

Указ Президента України від 7 жовтня 2002 року № 898 «Питання Комісії зі сприяння розвитку громадянського суспільства».

 

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

15 вересня 2005 року

Announcements of events

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

December 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  • DSA
  • About the district
  • News and announcements
  • Economy, investment
  • Public information
  • Civil society
  • Administrative services
  • More