ІНФОРМАЦІЯ про роботу управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації за ІІ кв. 2019 року

ПОГОДЖЕНО

                                                                  Заступник голови Гайсинської

                                                                  районної державної адміністрації

                                                                   ___________ Сергій НЕСВЯТИЙ

                                                                  « 15 »   липня  2019 р.

 

 ІНФОРМАЦІЯ

про роботу управління соціальної та молодіжної політики

райдержадміністрації

за  ІІ кв. 2019 року

 

 Згідно з місячними та квартальним планами роботи протягом   ІІ кв. 2019 року колектив управління цілеспрямовано працював над виконанням своїх основних завдань і функцій відповідно до Положення про управління соціальної  та молодіжної політики Гайсинської районної державної адміністрації.

 

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та ефективності роботи кожного структурного підрозділу управління на щотижневих нарадах з начальниками відділів обговорювались наявні завдання та хід їх виконання. Щомісяця проводились збори трудового колективу, на яких підводились підсумки роботи управління за попередній період. На таких зборах в липні поточного року підведені підсумки роботи управління за  ІІ кв. 2019 року, і серед іншого, проаналізовано питання щодо виконання завдань, встановлених документами вищих органів виконавчої влади і своїми власними, та щодо ефективності діяльності кожного структурного підрозділу управління і стану дотримання ними вимог нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність.

Згідно з місячними та квартальним планами роботи протягом ІІ кв. поточного 2019 року  працівниками відділу з питань праці, соціально-трудових відносин та контролю за правильністю призначення і виплати пенсій здійснювалась робота щодо забезпечення впровадження роботодавцями встановлених чинним законодавством з 01.01.2019 року мінімальних розмірів заробітної плати, погашення заборгованості із заробітної плати, легалізації зайнятості населення та виведення її з тіні.

Розпорядженням голови РДА створено районну робочу групу з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства  про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. Впродовж звітного періоду проведено 4 засідання робочої групи, на яких заслухано 11 юридичних осіб та  робочою групою проведено 3 рейди відвідування. Відвідали 31 фізичну та 3 юридичні особи. Провели роз’яснення трудового та податкового законодавства, переваги легальної праці для роботодавців та найманих працівників. Здійснювався детальний аналіз стану справ у формуваннях малого та середнього бізнесу, з керівниками яких проведено співбесіди щодо приведення оплати праці і чисельності працюючих у відповідність до реальних об’ємів виробництва та здійснення заходів з легалізації заробітної плати. Як наслідок, на сьогодні усім найманим працівникам, за умови повної зайнятості, виплачується заробітна плата не менше мінімальної.

  З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району працівниками зазначеного вище відділу здійснювався постійний моніторинг за станом виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району, за результатами якого Департаменту соціальної політики облдержадміністрації щотижня подавалася оперативна інформація та щомісяця – узагальнена інформація з цього питання. Також, з цих питань  проведено 4 засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної пати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Як результат, станом на 01.07.2019 року за оперативними даними заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня.

 З початку року підготовлено та проведено 2 засідання районної координаційної ради з питань безпеки життєдіяльності населення. 

Здійснювався постійний нагляд за додержанням законодавства під час призначення та перерахунку пенсій Гайсинським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Вінницької області. За 6 місяців 2019 року проведено перевірку 354 новопризначених та перерахованих пенсійних справ.

  Здійснювались заходи щодо посилення впливу на вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Впродовж  поточного року спеціалістами зазначеного вище відділу надано консультативно-методичну допомогу з питань стосовно соціально-трудових відносин.    Зареєстровано  17 колективних договори та змін і доповнень до них.

  Значна частка роботи управління в звітному періоді була спрямована на здійснення таких важливих функцій як реалізація заходів щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення району та сімей з дітьми, соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці та громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, надання пільг окремим категоріям громадян за соціальною та професійною ознаками, соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян, а також, забезпечення дотримання в цій сфері діючого законодавства України.

 Зокрема, працівники відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат і відділу контролю, виплат адресних грошових допомог та компенсаційних виплат в умовах запровадженої в управлінні єдиної технології прийому громадян, які звернулися за призначенням їм усіх видів соціальної допомоги, сумлінно та наполегливо здійснювали свої функціональні обов’язки як в питаннях прийому громадян, так і в питаннях нарахування та виплати їм всіх видів адресної грошової допомоги і компенсацій. Тим громадянам, яких після розгляду їх звернень поставлено в управлінні на облік, а також одержувачам соціальних виплат, які вже перебували на обліку (загалом,  3508 одержувачам) зусиллями цих працівників протягом звітного періоду нараховані та виплачені соціальна допомога різних видів та компенсації на загальну суму 32545,7 тис. грн., зокрема:

       допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 98 особам на суму 207,4 тис. грн.;

      – одноразова допомога при народженні дитини 1697 особам на суму                 11077,9 тис. грн.;

–  допомога на дітей одиноким матерям 315 особам на суму 4061,3 тис. грн.;

– допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, 47 особам на суму 1293,4 тис. грн.;

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 129 родинам на суму 2922 тис. грн.;

– державна соціальна допомога  особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 709 особам на суму 7842,5 тис. грн.;

– тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, 11 особам на суму 45 тис. грн.

– державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення прийомних батьків за надання соціальних послуг цим дітям в прийомних сім’ях 7 родинам на суму  520, 9  тис. грн.

– допомога при усиновленні 6 особам на суму 52,5 тис. грн.;

– щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з  інвалідністю I чи ІI групи внаслідок психічного розладу, 10 особам на суму 1374,7 тис. грн.;

– допомога особам, які здійснюють догляд за особам з інвалідністю  І групи та пристарілими за 80 років, 201 особам на суму 40,2 тис. грн.;

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію особам з інвалідністю 148 особам на суму 1403,5 тис. грн.;

– компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги,  220 особам на суму 292,7 тис. грн.

– тимчасова допомога особам, які не мають права на пенсію 19 особам на суму122,5 тис.грн.

– надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 240 сім’ям на суму 1264,8 тис.грн.

–надання послуг з догляду за житиною до трьох років «муніципальна няня» 3 особам на суму 9,7 тис.грн.

–надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 3 особам на суму 14,7  тис.грн.

 З початку року управлінням видано  8  «пакунків малюка», крім того в районі пологовим відділенням Гайсинської ЦРЛ видано ще 154 «пакунки малюка».

         Для підвищення якості життя населення району одним із основних завдань управління є забезпечення соціального захисту шляхом надання житлових субсидій, здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

          Протягом звітного періоду за призначенням житлових субсидій звернулось 8833 родин, причому переважна більшість самотні жителі або сім’ї з двох людей.

          Нараховано всіх видів субсидій на загальну суму 54748,6 тис.грн., з них: ЖКП 52886,6 тис.грн., СГТП 1862,0 тис.грн. Крім того, здійснено 28038 перерахунків цієї адресної грошової допомоги, в зв’язку зі зміною цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

          Максимальна субсидія на ЖКП становить – 5190,89 грн., на СГТП – 5373,59 грн., мінімальна – 0,15 грн.  на ЖКП та 14,03 грн. -  на СГТП.

          Станом на 01.07.2019 року 647 родин отримали субсидію для придбання скрапленого газу та твердого палива на суму 1862,0 тис. грн.

          Протягом I півріччя проведено 12 засідань Комісії з розгляду питань, неврегульованих чинним законодавством, що  пов’язані з наданням населенню пільг, субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим  сім’ям, на яких було розглянуто 972 особових справи, по 99,3% яких прийнято позитивний результат.

          На виконання Постанови КМУ від 25.10.1995 року № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” зі змінами, якими запроваджено з 01 січня 2019 року надання населенню житлової субсидії в грошовій формі, спеціалістами відділу було сформовано реєстри нарахованих субсидій у грошовій (готівковій) формі та подано їх у встановлені строки до Мінсоцполітики за лютий – 8244 особи на суму 14259394,57 грн., за березень – 8197 осіб на суму 14228280,37 грн., за квітень – 7323 осіб на суму 6200856,09 грн., за травень – 984 особи на суму 156644,20 грн., за червень – 1392 особи на суму 510779,32 грн.

          Також було сформовано реєстри для виплати субсидії у грошовій (безготівковій) формі у лютому 266 особам на суму 929114,67 грн., в березні 553 особам на суму 1120819,08 грн., в квітні 978 особам на суму 469697,08 грн., в травні 608 особам на суму 35401,42 грн., в червні 706 особам на суму 45834,68 грн.

          Загалом протягом року працівниками відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат було видано 1992 повідомлень про призначення субсидій.

Чималу роботу спрямовану на соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, ветеранів війни та праці, шляхом забезпечення надання їм пільг, переваг та соціальних гарантій, виконання програм щодо їх соціального і правового захисту за І півріччя 2019 року проведено працівниками відділу соціального обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.

Відповідно до виконання вимог Порядку  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 14.03.2018 року №238 (зі змінами) здійснюється за укладеними 2-х сторонніми та  3-х сторонніми договорами забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремі категорії населення  технічними та іншими засобами реабілітації. Так, за І півріччя 2019 року видано 17 інвалідних візків, 79 осіб з інвалідністю  забезпечено протезно-ортопедичними виробами, 97 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю забезпечено протезно-ортопедичним взуттям, 379 осіб забезпечено засобами реабілітації, засобами малої механізації 39 осіб,  на що використані кошти у сумі 1 121,0 тис. гривень. 

З початку року видано 620 направлень на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю  та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

       18 осіб з інвалідністю  працевлаштовано за направленням районної філії обласного центру зайнятості,   12 осіб з інвалідністю  отримали професійне  навчання, 9 осіб з інвалідністю  брали участь у громадських оплачуваних  роботах;

      13  осіб з  інвалідністю  та ветеранів пройшли курс реабілітації і лікування в Печерській лікарні відновлювального лікування та у відділенні реабілітації санаторію «Хмільник»;

1 дитину   з інвалідністю оздоровлено у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  «Промінь» та 1 дитину з інвалідністю у ТОВ Центр «Пріоритет» м. Київ, на що використані кошти у сумі 27,0 тис. гривень.

1 учасника бойових дій 2 особи з інвалідністю внаслідок війни та 2 особи з інвалідністю загального захворювання оздоровлено  у  санаторно-курортних закладах.

1 учасник АТО пройшов психологічну реабілітацію у ДП «СКК  «Моршинкурорт»  санаторій  «Світанок», на що використані кошти у сумі 12.0 тис. гривень.

        609 ветеранів  війни за пільговими рецептами безкоштовно забезпечено медичними препаратами на суму 68,0 тис. грн.;

        18  осіб з інвалідністю внаслідок  війни (із них 8  учасників АТО/ООС),  26 учасників  бойових дій (із них 14  учасників АТО/ООС),   16 членів сімей померлих (загиблих) ветеранів війни (із них 1особа членів сімей загиблих АТО/ООС ) пройшли курс лікування у Вінницькому обласному клінічному госпіталі для інвалідів війни; 

          24 ветеранів війни  отримали безкоштовне зубопротезування на суму 58,7 тис. гривень;

    2 особи з інвалідністю  від  загального захворювання  та 1 непрацююча малозабезпечена особа  отримали одноразову матеріальну допомогу на суму 2,2 тис. гривень;

     28 осіб з обмеженими фізичними можливостями виплачено грошову компенсацію  на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на суму 5,6 тис. гривень;

      14 осіб з інвалідністю та одиноких  громадян влаштовано до будинку-інтернату на постійне місце проживання.

Здійснено виплату  щорічної разової грошової допомоги  до 5 травня затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2019р. «Деякі питання  виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». Таку допомогу отримали 3519 ветеранів війни на суму 4 200,0 тис. гривень..

       На виконання  заходів з психологічної, соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС  направлено на навчання на курсах водіїв  до філії Вінницького обласного автоучбового комбінату10 учасників АТО/ООС, на що укладені договори на суму 49,8 тис. гривень.

    З метою поліпшення роботи щодо соціального обслуговування осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення, забезпечення надання їм необхідної допомоги в питаннях щодо трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації і трудової зайнятості, працівниками вищезазначеного відділу постійно підтримується в актуальному стані створена електронна база даних з проблем інвалідності,  інформаційні матеріали якої регулярно заносяться до Централізованого банку з проблем інвалідності Міністерства праці та соціальної політики України.

       Станом на 01.07 2019 року до цієї бази даних занесені  інформаційні дані щодо 1963 осіб з обмеженими функціональними можливостями стосовно їх індивідуальних програм реабілітації та щодо 1842 осіб з  інвалідністю та інших окремих категорій населення,  які отримали технічні засоби реабілітації або перебувають на обліку для їх отримання.      

Значну роботу проведено в звітному періоді працівниками відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг та з питань соціального захисту громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Зокрема, із забезпечення, відповідно до діючого законодавства, надання окремим категоріям громадян пільг за соціальною та професійною ознаками щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Після проведення відповідних звірок, відшкодовано підприємствам та організаціям-постачальникам послуг вартість наданих громадянам району пільгових житлово-комунальних послуг на загальну суму 10586,6 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 року загальна сума заборгованості постачальникам житлово-комунальних послуг складає 2,5 тис. грн.

Працівниками відділу забезпечено постійне підтримання в актуальному стані бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною та професійною ознаками – ЄДАРП, в якому станом на 01.07.2019 року зібрано та систематизовано інформацію на паперових та електронних носіях на 16682 особи – користувачів пільгами, встановленими законами України. Зокрема, забезпечується якість та повнота заповнення всіх масивів цієї бази даних, звірка її з відомостями бази даних ЄДАРП центрального сховища на предмет виявлення подвійних карток пільговиків, синхронізація з пенсійною базою щодо даних про пенсіонерів за віком та інвалідів загального захворювання, зняття з обліку померлих, або вибулих з району, а також коригування в ній відомостей про пільговиків щодо змін місця проживання та складу сім’ї. Станом на 01.07.2019 року навантаження на одного працівника відділу складає 16682/3=5561 особа.

Разом з організацією надання пільг здійснювався контроль за цільовим та ефективним використанням спрямованих на фінансування цих заходів державних коштів. Завдяки добре налагодженому порядку обміну інформацією в електронній формі з підприємствами-постачальниками комунальних послуг, а також, проведенню працівниками відділу регулярних щомісячних звірок розрахунків цих підприємств щодо розмірів відшкодувань за надані населенню пільгові послуги, протягом 1 півріччя 2019 року виявлено і повернено таких розрахунків підприємствам для перерахунку стосовно 472 громадян на суму 238,9 тис. грн.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року – № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» станом на 01.04.2019 року перебувають на обліку 260 внутрішньо переміщених осіб з 183 родин. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» з початку поточного року за рахунок державного бюджету допомогу призначено та виплачено на загальну суму 637,5 тис. грн.

  В поточному році на харчування постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії виплачено компенсацію в розмірі 351,1 тис. грн.

24 особи отримали щорічну компенсацію на оздоровлення на суму 2,3 тис. грн.

Укладено 8 договорів з санаторно-курортними закладами для   оздоровлення осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС на загальну суму 58,3 тис. грн. На 01.07.2019 року 8 осіб скористалися своїм правом на санаторно-курортне лікування на суму 58,3 тис.грн. 

  Працівники відділу державних соціальних інспекторів протягом   І півріччя 2019 року цілеспрямовано здійснювали роботу щодо контролю в питанні стосовно наявності підстав для призначення та його відповідність чинному законодавству різних видів адресної грошової допомоги та компенсаційних виплат.  Ними проведено 335 обстежень матеріально-побутових умов життя та особистих підсобних господарств громадян, які звернулись за призначенням державної соціальної допомоги та житлових субсидій. Перевірено достовірність наданої інформації про доходи та майновий стан  шляхом запитів у відповідні інстанції – у 643 громадян. За результатами всіх цих перевірок виявлено 18 випадків порушень з боку громадян щодо порядку оформлення і отримання адресної соціальної допомоги та житлових субсидій та повернуто до Державного бюджету 217837  грн.

 Окрім того, працівниками  вищезазначеного відділу проводилась робота, щодо моніторингу надання допомоги сім’ям загиблих та поранених військовослужбовців в ході проведення АТО на Сході України та сім’ям мобілізованих, демобілізованих, які потребують особливої уваги. Станом на 01.07.2019р. така робота проводилась стосовно 156 осіб вищезазначеної категорії. Відповідно  щодо них обстежено матеріально-побутові умови проживання   та складені соціальні паспорти.       

          Спеціалістами відділу автоматизованих систем управління протягом звітного періоду щомісячно оновлювалася і підтримувалася в актуальному стані та передавалася на магнітних і оптичних носіях до ОКО «Інформаційно-обчислювальний центр по обслуговуванню установ соціального захисту населення» для формування виплатних відомостей електронна база особових рахунків одержувачів державних допомог, а також, забезпечувалась підтримка в робочому стані програмних комплексів Еталон, Житлові субсидії, ЄДАРП.

 Протягом    ІІ кв. 2019  року зміни до цих програмних комплексів вносились 120 раз. Встановлювались на комп’ютерах інші необхідні для роботи програмні продукти та їх оновлення, здійснювались наладка роботи комп’ютерної техніки управління та заходи щодо забезпечення її робочого стану. Через інформаційну систему мережі Інтернет щоденно здійснювався обмін електронною інформацією з Департаментом соціальної  та молодіжної політики облдержадміністрації.

 Працівники відділу  управління персоналом працювали над вирішенням питань, що стосуються організації кадрової роботи та проходження державної служби, ведення кадрового діловодства, укладання необхідних для роботи управління договорів та угод.

Ними протягом звітного періоду підготовлено інформацій щодо виконання – 42 контрольних документів, проектів наказів: 21 основній діяльності; 34 – щодо особового складу; 29 – щодо надання працівникам управління основних та додаткових відпусток; 31 – щодо відряджень. Забезпечено організацію та проведення 2 конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії  «Б» і «В».

Ними ж опрацьовано 30  укладених управлінням на 2019 рік договорів та угод.

         А також забезпечено проведення організаційних заходів щодо подання державними службовцями  управління декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. Як результат, своєчасно подали декларації 47 державних службовців управління.

Працівниками бухгалтерського обліку та звітності протягом звітного періоду проводилась виплата компенсації громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС за видами :

 - доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (отримання додаткової відпустки 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік   в сумі 47,6 тис. грн.;

- щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи  в сумі 355,9 тис. грн.

       - компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, в тому числі:

- щорічна допомога на оздоровлення –  в сумі 2,3 тис. грн.;

- одноразова компенсація– в сумі 7,7 тис. грн.;

-оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – в сумі 51,0 тис. грн.

– компенсація вартості медичного обслуговування в частині забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи – на суму 26,0 тис. грн. з обласного бюджету.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду із зазначених вище виплат  станом на 01.07.2019 року складає  34,5 тис. грн., в тому числі прострочена 0,1 тис. грн. Станом на 01.07.2019 року порівняно з початком року, кредиторська заборгованість зменшилася на 21,9 тис. грн.

Також проводилась робота щодо забезпечення своєчасного фінансування програм з державного бюджету, а саме:

- заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення – на суму 2,2 тис. грн. із загального фонду;

- щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – на суму 4213 тис. грн

- виплата щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  на суму 638,5 тис. грн.;

- виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на суму 92,9 тис. грн.;

       - заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів  на суму 975,6 тис. грн., в тому числі:

        - компенсація за невикористане санаторно-курортне лікування в сумі  1,5 тис. грн.;

        - придбання санаторно-курортних путівок в сумі 7,3 тис. грн.;

- технічні засоби реабілітації  в сумі  950,0 тис. грн.;

- спеціальні засоби для орієнтування та спілкування в сумі 16,8 тис. грн..

  Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях: професійна адаптація – в сумі 28,8 тис. грн. та психологічна реабілітація – в сумі 11,0 тис. грн.

Працівниками відділу бухгалтерського обліку та звітності протягом звітного періоду здійснювалась робота щодо забезпечення обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів управління та своєчасного відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, а також щодо забезпечення нарахування та виплати працівникам управління заробітної плати. Проведено значну роботу по переведенню бухгалтерського обліку управління відповідно до нових вимог чинного законодавства та запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Також постійно виконувалася робота щодо розподілу асигнувань згідно з доведеними управлінню сумами тимчасових та постійних кошторисів і планів асигнувань на 2019 рік, складалися  і надавалися у відповідні інстанції звіти та інформація, що стосувалася бухгалтерського обліку за  перше півріччя 2019 року. 

Чимала частка робочого часу працівників витрачалась на внесення, відповідно до листів  Департаменту фінансів  облдержадміністрації  та Департаменту соціальної  та молодіжної політики, змін в розпис асигнувань бюджетних призначень на  2019 рік, помісячно розподілених кошторисом, але далеко не завжди вчасно підтверджених відповідними коштами для забезпечення фінансування всіх видів діяльності управління. В зв’язку з цим, у першому півріччі 2019 року  працівниками відділу для переміщення асигнувань підготовлено 89 довідок про зміни до кошторисів та планів асигнувань та 44 клопотання до фінансового управління райдержадміністрації щодо дозволу на проведення цих змін.

        Відділом  молодіжної політики та у  справах сім’ї  постійно проводиться моніторинг щодо кількості багатодітних сімей району. З метою забезпечення своєчасного надання пільг багатодітним родинам, запроваджено єдиний банк даних багатодітних сімей району, в яких виховується 3 і більше дітей. Інформація у ньому постійно оновлюється. Робота у цьому напрямку здійснюється оперативно, налагоджена чітка співпраця органами місцевого самоврядування щодо уточнення кількості багатодітних сімей та надання необхідної інформації.   

         Працівники відділу  молодіжної політики  та у справах сім’ї спільно з іншими службами, відділами  райдержадміністрації вчасно і якісно забезпечують першочерговим оздоровленням дітей пільгових категорій.

       Забезпечено злагоджену роботу оперативного  штабу з координації оздоровчої кампанії дітей та молоді. Протягом поточного року відбулося два засідання оперативного штабу, розподілено путівки та затверджено їхню вартість  для пільгових категорій дітей.

На оздоровлення і відпочинок дітей та молоді було виділено кошти з місцевого бюджету у сумі  1315,0 тис. грн., з них 786,24 тис. грн. на оздоровлення, а 113,8 тис. грн. на відпочинок у пришкільних таборах та додатково   виділено кошти в сумі 414,96 тис.грн на  оздоровлення та відпочинок   дітей    учасників антитерористичної операції на сході  України.

  У районі було організовано роботу 12 пришкільних таборів,  у яких відпочивали 500 дітей.

             Для посилення соціального захисту багатодітних сімей, створення сприятливих умов для належного їх розвитку, пропаганди родинних цінностей та всебічної підтримки таких сімей, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та Указу Президента України “Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних та малозабезпечених сімей ”, проводиться робота  щодо надання статусу багатодітної родини тим сім’ям району, які виховують 3 і більше дітей. Зокрема, протягом  поточного року постійно проводиться  робота  щодо видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей. За вказаний період  присвоєно даний статус 67 багатодітним сім’ям району та видано 98 посвідченнь  дітей.

          У сфері сімейної політики приділяється першочергова увага відродженню національних родинних традицій, підвищенню авторитету української сім’ї, підтримці багатодітних родин, привернення уваги громадськості до проблем багатодітних сімей.

          Крім того, регулярно проводяться засідання міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.   Протягом поточного року проведено 2 засідання  на якому обговорювалось ряд питань, зокрема про зняття та взяття під супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах та питання  гендерної рівності, стереотипне ставлення до «чоловічого» і «жіночого».

Діє районна  програма  військово  – патріотичного виховання та підготовки молоді до війкової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних силах України  на 2015-2019 роки та районна цільова соціальна Програма національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020роки  (затверджена рішенням 22 сесії районної ради 7 скликання від 22.02.2019 року).

Протягом поточного року проведено 2 засідання районної координаційної ради з питань національно – патріотичного виховання при райдержадміністрації, де заслуховувались питання щодо виконання плану заходів щодо національно – патріотичного виховання дітей та молоді при райдержадміністрації за І півріччя.

Постійно проводиться робота із  забезпечення виконання плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, що надає змогу розвивати загальнодержавну комплексну систему національно-патріотичного виховання на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни.

        А також спільно з виконкомами  сільських рад  та міською радою проводиться робота щодо якісного підбору кандидатур та оформлення пакетів документів на жінок, кандидатури яких висуваються на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Створено відповідний електронний реєстр багатодітних матерів району, які отримали звання «Мати-героїня». На сьогодні в районі нараховується 265 жінок, які нагороджені цією високою відзнакою.

  За рахунок путівок, виділених Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації оздоровились та відпочили  з початку року 3 дітей з інвалідністю та 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї.

        Протягом звітного періоду наполегливо працювали над виконанням своїх функціональних обов’язків працівники комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» далі територіальний центр.

         В територіальному центрі за штатним розписом передбачено 113,75 штатних одиниць, фактично працює 102 чол.

        Станом на 01.07.2019 р. в межах Гайсинського району виявлено 811 одиноких та одиноко проживаючих громадян, які потребують надання соціальних послуг.

За звітній період територіальним центром обслужено 778 громадян, що у відсотковому відношенні складає 95,9 %

В територіальному центрі функціонують 3 відділення:

1) Відділення соціальної допомоги вдома;

2) Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

3) Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке було створено у 2008 р. за рішенням Гайсинської районної ради Вінницької області 18 сесії 5 скликання від 25.06.2008 р.     

В розрізі відділень:

 • Відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 641 особу, які потребують надання різного роду соціальних послуг. Від початку року обслужено 614 одиноких та одиноко проживаючих громадян. Надано понад 23300 послуг догляду вдома, понад 78800 соціально-побутових заходів.

Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення району з донесенням інформації відносно спектру надання соціальних послуг, підвищення їх якості та доступності. Дана інформація була розміщена на шпальтах районної та міської газет, оголошена по місцевому радіомовленню.

Протягом І півріччя 2019 року на нарадах соціальних робітників  проводилися навчання по нормативних документах, що регламентують роботу територіального центру а саме:  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», державний стандарт догляду вдома, загальне положення про територіальний центр. Проводились практичні заняття, анкетування та тренінги.  Всього було проведено 5 нарад, в яких приймали участь начальник управління соціальної та молодіжної політики Семирунчик С.Г., а також юристи центру безоплатної правової допомоги.

Протягом І півріччя 2019 року завідувачем відділення та соціальними працівниками було проведено 59 перевірок роботи соціальних робітників, проводився моніторинг якості надання соціальних послуг, обстежувалися матеріально-побутові умови проживання підопічних.

Територіальний центр обслуговує громадян, які проживають на території Краснопільської ОТГ, а саме: Кивачівка, Тополівка та Цвіліхівка та Кунківської ОТГ.

У 1 півріччі 2019 році соціальних робітників забезпечено спецвзуттям. Усі соціальні робітники забезпечені велосипедами, а також були придбані господарські сумки на колесах.

На протязі 1 півріччя 2019 року привітали підопічних відділення допомоги вдома з ювілейними датами. Підопічних відділення вітали зі святами державного значення. Напередодні 9 травня підопічним територіального центру були вручені подарункові набори з нагоди відзначення Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

Відповідно до Державного стандарту догляду вдома за звітний період переглянуто 100% договорів, укладених з особами, які перебувають на обслуговуванні.

Починаючи з квітня 2018 року відділення соціальної допомоги надає послуги на платній основі громадянам похилого віку, які мають дітей. На сьогоднішній день 31 соціальний робітник обслуговують 48 осіб на платній основі. При територіальному центрі також діє «Клуб активного довголіття 55+». З початку року проведено 5 засідань, з нагоди державних та релігійних свят.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виявлено 12 осіб, які потребують надання соціальних послуг. За звітний період відділенням надано грошову та натуральну допомогу 616 особам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Для більш якісного обслуговування та задоволення потреб підопічних, які перебувають на обслуговуванні при відділеннях територіального центру створено  та функціонує:

 • Пункт прокату засобів реабілітації. Було надано 5 засоби реабілітації.
 • Пункт прийому та розподілу речей, які були у використанні, було надано одяг 20 особам.

       При відділенні організації надання адресної допомоги на протязі року функціонувала мультидисциплінарна команда у складі перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування, водія, медичної сестри. Команда надає різні види соціальних послух на безоплатній основі громадянам, що перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, які потребують сторонньої допомоги. Основними видами послуг є: вимірювання артеріального тиску, дрібного ремонту одягу, прання білизни, косіння трави, зруб дерев, обрізання кущів та дрібний ремонт помешкання та інформаційні послуги.  Робота такої команди є інноваційним підходом, який базується на принципах адресності, індивідуального підходу і конфіденційності.

         Соціальне таксі (для більш якісного і своєчасного обслуговування одиноких громадян використовуємо два службових автомобіля, а саме транспортування хворих в лікарню, будинок-інтернат, доставка продуктів.) Всього було надано 124 транспортні послуги. Перукарем надано 100 послуг на безоплатній основі, та 20 громадян обслужено за плату, згідно договорів соціального обслуговування у «соціальній перукарні», швачкою надано 180 послуг з дрібного ремонту одягу.

        Відділенням організації надання адресної  допомоги надавались послуги з прання білизни ( надано  25 послуг), консультації по телефону з питань соціального захисту щоденно.

«Університет ІІІ віку» набрав нових слухачів. Вони проходили навчання на таких факультетах: інформаційні та комп’ютерні технології, англійська мова та основи здорового способу життя. Отримувачами соціально-педагогічної послуги стали 20 осіб .  Заняття проводилися двічі на місяць. У червні відбувся випуск слухачів та вручено їм сертифікати про проходження навчання.

Від благодійників надходить гуманітарна допомога для підопічних територіального центру ( одяг, продукти харчування, засоби реабілітації тощо).

Протягом 1 півріччя 2019 року відбулось 6 засідань комісії по розгляду заяв для призначення одноразової грошової допомоги  малозабезпеченим громадянам.  З початку року за одноразовою грошовою допомогою звернулось 127 осіб  на загальну суму 143900,00 грн., 616 осіб отримали натуральну допомогу. Для 20 підопічних відділення допомоги вдома була оформлена підписка на газету «Гайсинський вісник» за рахунок благодійників.

У структурі територіального центру функціонує відділення стаціонарного догляду для постійного  або тимчасового проживання, яке має 45 ліжко-місць.    

За звітний період відділенням обслужено 42  одиноких громадян та інвалідів, в т.ч. 3 особи на платній основі.

У відділенні діє гурток «Літературні посиденьки», народного співу, бібліотека, арт-терапія, куточок живої природи.

До релігійних та державних свят постійно проводяться культурні заходи за участю учнів загальноосвітніх шкіл м. Гайсин, вихованців Будинку школяра та молоді, а також хору ветеранів Гайсинського районного будинку культури. А саме:

- До свят Державного значення та православних свят, а саме святкові концерти спільно з районним Будинком культури та благодійні обіди для одиноких пристарілих стаціонарного відділення.

Раз на рік підопічні проходять комплексне медичне обстеження із залученням фахівців Гайсинської  ЦРЛ. У всіх мешканців стаціонарного відділення є медичні карти, згідно з якими забезпечується їх реабілітація з урахуванням фізичних, розумових і психологічних можливостей. Санітарно-гігієнічний стан контролюється лікарем, медсестрою та всім персоналом.  Молодші медсестри щодня проводять гігієнічну обробку ліжко-хворих, згідно графіку купань раз в чотири дні підопічних  у відділенні купають, а що п’ятниці - санітарний день.

  На прохання підопічних, під час релігійних свят, із дотриманням християнських звичаїв проводяться служби о. Андрієм.

З персоналом відділення стаціонарного догляду щомісяця проводяться виробничі наради, навчання по техніці безпеки, з етики поведінки із підопічними. З початку року проведено 6 нарад.

В процесі фінансово-господарської діяльності територіальним центром використовувались кошти, виділені районним бюджетом, власні надходження (75% від пенсій підопічних стаціонарного відділення), а також кошти, які надійшли від благодійників  міста та району.

З початку влаштовані нові пішохідні доріжки, проведена заміна старих та встановлення нових бордюрів біля стоянки автотранспорту, проведено благоустрій території, встановлено нові садові лавочки, висаджено квіти біля приміщення територіального центру, завезено землю.

В кожному відділенні територіального центру створена електронна та паперова база даних, щодо осіб,  які перебувають на обслуговуванні, що дозволяє підвищити якість роботи, пришвидшити процес якісного та своєчасного надання інформації.

Територіальний центр постійно шукає шляхи співпраці з підприємцями району, громадськими та релігійними організаціями.

Структурними підрозділами управління  соціальної та молодіжної політики також здійснювались заходи щодо інформування громадян району з питань, що належать до компетенції управління та роз’яснення їм з цих питань положень чинного законодавства і нормативно-правових актів через засоби масової інформації. Зокрема, протягом звітного періоду  3  відповідні публікації надруковано в районній газеті «Трибуна праці»,  6  матеріалів  зазначеної тематики озвучено в ефірі місцевого радіомовлення та  13 таких матеріалів розміщено на офіційному Веб-порталі райдержадміністрації.

 

 

Начальник управління                                      Сергій СЕМИРУНЧИК

 

Людмила Кравчук

 2-02-48

Announcements of events

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • DSA
 • About the district
 • News and announcements
 • Economy, investment
 • Public information
 • Civil society
 • Administrative services
 • More