Перспективний план роботи служби у справах дітей Гайсинської районної державної адміністрації на 2019 рік

Основні напрямки діяльності служби у справах дітей Гайсинської районної державної адміністрації на 2019 рік:

-  реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

-  розроблення і здійснення  заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї та ДБСТ;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

- ведення державної статистики щодо дітей;

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

- надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- попередження негативних проявів серед дітей та підлітків, зниження рівня правопорушень серед неповнолітніх;

- забезпечення реалізації на території району Програми забезпечення  соціально-правового захисту дітей на період 2016-2020 роки;

- сприяння у створенні прийомних сімей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; запровадженні пропаганди національного усиновлення, підтримці проектів з питань соціального захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї, передусім жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення;

- захист  житлових і майнових прав дітей;

- забезпечення контролю за своєчасним фінансуванням видатків на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у створених прийомних сім’ях, ДБСТ за принципом "гроші ходять за дитиною";

- забезпечення якісної роботи ЄІАС «Діти».

І. Перелік питань, які вивчаються та виносяться на розгляд координаційної ради служби у справах дітей райдержадміністрації (1 раз у квартал).

1.1. Про проведену роботу службою у справах дітей райдержадміністрації з питань соціально-правового захисту інтересів дітей за підсумками 2018 року та завдання на 2019 рік.

1.2. Про дотримання чинного законодавства з питань охорони дитинства та з питань житлово-майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.3. Аналіз виконання заходів щодо попередження та запобігання насильству дітей в сім’ях Гайсинського району на 2018-2019 роки.

1.4. Аналіз роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах Гайсинського району.

1.5. Про виконання заходів щодо дотримання та реалізації законодавства з питань профілактики злочинності, безпритульності та бездоглядності, наркоманії та алкоголізму в дитячому та молодіжному середовищі Гайсинського району.

1.6. Про виконання заходів щодо попередження та запобігання правопорушень серед дітей та молоді.

ІІ. Організація та забезпечення проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації, за потребою.

ІІІ. Перелік питань для перевірки в порядку контролю:

3.1. Здійснювати: перевірку з питань організації роботи виконавчими комітетами сільських рад щодо поліпшення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації на території району Програми забезпечення соціально-правового захисту дітей на період 2016-2020 роки.

3.2. Надавати консультативну та методичну допомогу виконавчим комітетам району у вирішенні питань, які стосуються дітей, в тому числі влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ю громадян України, до прийомних сімей, ДБСТ.

3.3. Вживати оперативних заходів щодо попередження підліткової злочинності, бездоглядності та жебрацтва серед дітей району з метою повного охоплення дітей шкільного віку навчанням, повернення їх до школи; продовжити практику проведення спільних профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Урок", "Дозвілля", "Дитина в родині"; вести персональний облік дітей, які систематично залишають місце постійного проживання, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3.4.Спільно з Гайсинським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводити профілактичні заходи з контролю за діяльністю культурно - розважальних, ігрових закладів; за встановленням часових обмежень щодо самостійного відвідування таких закладів дітьми; за недопущенням продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків; заборони пропаганди насильства, жорстокості.

3.5.Працювати над пошуком потенційних батьків-вихователів прийомних сімей у районі, здійснювати контроль за умовами утримання і виховання у них дітей.

ІV. Організаційно-методична робота, навчання кадрів і розповсюдження передового досвіду роботи.

4.1. Робота над упорядкуванням документації служби у справах дітей райдержадміністрації, підготовка справ служби до здачі в архів (протягом січня).

4.2. Розробити та затвердити номенклатуру справ служби у справах дітей Гайсинської районної державної адміністрації на 2019 рік (грудень - січень).

4.3. Взяти участь у колегіях, нарадах, семінарах, які проводяться службою у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації відповідно до Плану роботи та з метою навчання, інформування і організації роботи – брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради і нарадах з головами та секретарями виконавчих комітетів місцевих рад, які плануються в районі, у разі необхідності проводити навчання в межах компетенції служби.

4.4. Поновляти базу даних на дітей, які знаходяться на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації та вносити їх дані до програми ЄІАС «Діти».

4.5. У разі необхідності доводити до виконавчих комітетів району вимоги законодавства з питань опіки, піклування, усиновлення дітей та здійснення соціально-правового захисту дітей (нормативна база).

4.6. Проводити роботу із зверненнями громадян.

V. Забезпечення виконання державних, національних програм, заходів.

5.1. Міжнародна програма запобігання та викорінення найгірших форм праці дітей в Україні.

5.2. Районна Програма забезпечення соціально-правового захисту дітей на період 2016-2020 роки.

5.3. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей.

5.4. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини.

5.5. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.

VІ. Масові  заходи

6.1. Взяти участь у засіданнях Гайсинського районного суду, які стосуються дітей, в якості законного представника інтересів дитини.

6.2. Організувати проведення в районі:

- святкувань Дня Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, району;

- новорічний ранок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, району; взяти участь у проведенні культурно-масових заходів новорічно-різдвяного циклу для дітей.

6.3. Проводити роботу щодо виявлення залишених дітей без нагляду, своєчасне прийняття рішення про усиновлення дітей, встановлення опіки, піклування над дітьми, влаштування дітей за сімейними формами виховання, до інтернатних закладів.

6.4. З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей у районі спільно з відділами: управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, РЦ СССДМ провести заходи для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

6.5. Сприяти організованому оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території району.

6.6. Організувати та провести профілактичні рейди “Урок”, “Підліток”, “Дитина в родині”, "Діти вулиці", "Дозвілля" (згідно плану проведення).

6.7. Організувати та провести засідання правових лекторіїв в СЗШ району (згідно плану засідань).

6.8. Відвідувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перевірка їх умов проживання та виховання.

6.9. Вживати заходи щодо забезпечення та захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6.10. Забезпечити виконання заходів районної Програми забезпечення соціально-правового захисту дітей.

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4