Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 976

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 976
Київ

Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }


З метою створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися
під час проведення громадської експертизи їх діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 51 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976
ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5
Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276
( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики", визначає процедуру сприяння
проведенню інститутами громадянського суспільства громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади.

2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі - громадська експертиза) є складовою механізму
демократичного управління державою, який передбачає проведення
інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у
своїй роботі.

У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації,
органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової
інформації та інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства.

3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:

його найменування, відомостей про легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

предмета і мети громадської експертизи;

переліку документів та інших матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за
наявності).

День надходження запиту є датою початку проведення
громадської експертизи.

4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення
громадської експертизи:

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про
проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою
матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що
ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з
моменту його видання;

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки
матеріалів із залученням представників інституту громадянського
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені
органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на
власному веб-сайті;

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або
завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та
строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ).

5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, пов'язану з її
проведенням.

6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи
(далі - експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

7. Орган виконавчої влади після надходження експертних
пропозицій:

1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю
представників інституту громадянського суспільства, що проводив
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу;

2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

3) подає у десятиденний строк інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь
про результати розгляду експертних пропозицій та заходи,
спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної
інформації у засобах масової інформації та/або на власному
веб-сайті;
{ Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада":

інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки
її проведення;

експертні пропозиції, подані інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;

затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації
експертних пропозицій;

відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського
суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та
заходи для їх реалізації.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

Announcements of events

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  • DSA
  • About the district
  • News and announcements
  • Economy, investment
  • Public information
  • Civil society
  • Administrative services
  • More