Звіт про базове відстеження результативності

Звіт про базове відстеження результативності проекту розпорядження голови Гайсинської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Гайсинської районної державної адміністрації»

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Розпорядження голови Гайсинської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Гайсинської районної державної адміністрації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Управління економіки Гайсинської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20.02.2013р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою упорядкування надання адміністративних послуг у Гайсинському районі, створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимального спрощення організації та технології їх виконання, відкритості і прозорості умов при розгляді звернень громадян, суб’єктів господарювання, запобігання проявам корупції під час їх отримання.

Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових:

- надання адміністративних послуг через адміністратора, який організовує їх надання;

- забезпечення організаційної єдності адміністративних органів при наданні адміністративних послуг;

- спрощення та підвищення якості процедури отримання послуг;

- зменшення кількості відвідувань адміністративних органів для отримання кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

- покращення проінформованості про послуги, тарифи і терміни виконання послуги;

- забезпечення прозорості дій адміністративних органів.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 21 жовтня 2013 року по 21 листопада 2013 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності дозвільного центру як організаційної складової Центру надання адміністративних послуг та за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої влади, які надавали адміністративні послуги.

У подальшому, відстеження результативності розпорядження буде здійснюватися шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Для визначення таких показників, як розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта, а також рівень поінформованості щодо основних положень регуляторного акта застосовувались дані соціологічного дослідження, які отримані в результаті проведення соціологічного опитування, організованого працівниками органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб`єкти звернення, які звернулись за наданням адміністративних послуг до відповідних органів виконавчої влади. Обсяг цільової групи: з 21.10.2013 року по 21.11.2013 року становив 20 суб`єктів звернення (суб`єкти господарювання).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не зміниться.

2. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до центру надання адміністративних послуг Гайсинської районної державної адміністрації. Територія дія акту — Гайсинський район Вінницької області.

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

9 місяців 2013 року

Центр надання

адміністративних послуг *

Дозвільний центр**

кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги (місцеві адміністративні органи)

не утворено

6

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

не утворено

10953

кількість наданих адміністративних послуг (без врахування відмов)

не утворено

10399

кількість відмов у наданні адміністративних послуг

не утворено

554

середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

не утворено

22

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

не утворено

0

*під час базового відстеження не враховувались кількісні та якісні показники результативності акта щодо надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг Гайсинської районної державній адміністрації, оскільки центр розпочне функціонування з 01.01.2014 року

**складовою частиною центру надання адміністративних послуг Гайсинської районної державної адміністрації є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Кількісне значення соціологічних показників результативності (середнє значення):

Показники результативності

Значення

Вартість отримання адміністративної послуги (грн.)

адміністративний збір

(на деякі види послуг)

Тривалість отримання адміністративних послуг: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

16

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб, %

60,0 %

  1. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

Усі опитувані (100%) зазначили, що виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат, не передбачених законодавством України. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір). Розмір плати (адміністративного збору) визначається законом.

Разом з тим, 63,6 % опитаних (13 суб`єктів звернення) зазначили, що враховуючи час роботи центру надання адміністративних послуг, можливість надання адміністративних послуг через засоби поштового зв`язку, проведення погоджувальних процедур в інших державних органах працівниками центру надання адміністративних послуг, отримання адміністративних послуг за принципом “єдиного вікна” тощо (основні положення регуляторного акта), заощаджений час і розмір коштів на отримання адміністративних послуг - зменшиться.

Тривалість процедури отримання адміністративних послуг визначалась як час, який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги до прийняття відповідного рішення. Тривалість отримання адміністративної послуги становила в середньому 16 календарних днів. Мінімальне значення було 5 днів, максимальне значення — 28 календарних днів.

4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта — середній.

60,0% опитаних (12 суб`єктів звернення) зазначили, що мали всю необхідну інформацію про центр надання адміністративних послуг, мету його створення та завдання, які він виконує, місце розташування, час роботи, контактну інформацію, 40,0 % опитаних (8 суб`єктів звернення) вказали, що мали недостатньо інформації, тобто мали інформацію, але не з усіх питань функціонування центру надання адміністративних послуг, дозвільного центру. За результатами опитування були відсутні суб`єкти звернення, які б не мали жодної інформації про основні положення регуляторного акта.

Проект регуляторного акта розміщений на офіційній веб-сторінці Гайсинської районної державної адміністрації (http://gaysin-rda.gov.ua). Після прийняття регуляторного акта його зміст розміщений на офіційній веб-сторінці Гайсинської районної державної адміністрації (http://gaysin-rda.gov.ua) та інформаційних стендах центру надання адміністративних послуг Гайсинської районної державної адміністрації.

  1. 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим, його реалізація матиме результатом:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг;

- виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

Керівник регуляторного органу:

Голова Гайсинської

районної державної адміністрації С.В.Скіць

Гайсинська районна державна адміністрація

Архів новин

Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2